Нуждае ли се Бизнесът ми от Дигитален Маркетинг?

nujdae li se biznesyt mi ot digitalen marketing

Живеем във време на дигитални промени  и компаниите, които все още не са адаптирали своя бизнес модел, продукт или услуга към новите условия, определящи се от развитието на интернет и новите технологии, ще изчезнат.

Достъпът до информация, който интернет, новите технологии и социалните мрежи ни позволяват във всеки един момент и на което и да е място, промениха изцяло потребителите и не би било пресилено, ако ги наречем “дигитални клиенти” . Те са много по – изискващи и преди да вземат решение за покупка на продукт или услуга четат, гледат видеа, сравняват, преглеждат мнения на други потребители, за да направят най – добрия избор. 

Появата на този нов вид потребители промени изцяло начина по които фирмите правят маркетинг. Ако преди е било достатъчно само да пуснете реклама по телевизията или по радиото, за да информирате потребителите за своите продукти и услуги, то тази формула вече не е валидна за новите условия, в които живеем и правим бизнес.

В днешно време конкуренцията е толкова силна, че дигиталния клиент има огромен избор и ако Вашата марка не е достатъчно видима в интернет пространството, не привлича вниманието му, не му предлага наистина добро стойностно предложение, то този клиент най – вероятно ще предпочете конкуренцията.

В дигиталната ера, в която живеем да се възползвате от предимствата, които предлагат интернет, социалните мрежи и новите технологии означава да правите дигитален маркетинг.

Отговорът на въпроса “Нуждае ли се фирмата ми от дигитален маркетинг?” определено е “ДА”.

Само си помислте, че конкурентите Ви вече го правят и че потециалните Ви клиенти вече отиват при тях, просто защото са по – видими в интернет от Вас, защото сайтът им е по – добре направен и оптимизиран, управляват по – добре профилите си в социалните мрежи и взаимодействат по – добре с аудиторията си, създават видеа, за да привличат нови клиенти. Затова спрете да си задавате този въпрос и започнете да работите върху маркетинговия си план. 

Ако вече си имате маркетингов план може да споделите в коментар това което работи най – добре за Вашия бизнес или какви грешки сте допуснали и ще коригирате в бъдеще.